Waarom blijven sommige toekomstige leraren in de lerarenopleiding, gaan ze de arbeidsmarkt op en blijven ze in het leraarsberoep, ondanks de hoge werkdruk, de uiteenlopende behoeften van leerlingen waar ze rekening mee moeten houden en de lage status van het lerarenberoep? In onderzoek naar leraren worden zij veerkrachtige leraren genoemd: ze herstellen snel na uitdagende of lastige situaties en bloeien op zowel professioneel als persoonlijk vlak, wat resulteert in positieve gedachten over zichzelf, welbevinden en toewijding aan het lerarenberoep.

Dit onderzoek focust op de rol van lerarenopleidingen bij het vergroten van de veerkracht van toekomstige leraren. Lerarenopleidingen zijn doorgaans kleinschalige, intensieve opleidingen waar in korte tijd veel moet worden geleerd. Leren vindt plaats op het instituut en in scholen gedurende stages. Dit is uitdagend voor toekomstige leraren, omdat ze moeten voldoen aan zowel de vereisten van de opleidingen als die van de scholen. Onze assumptie is dat het ontwikkelen van veerkracht belangrijk is voor het behoud van het welbevinden van toekomstige leraren.

Lerarenopleiders herkennen deze behoefte, maar op het moment zijn er geen structurele opleidingsplannen om de ontwikkeling van veerkracht te ondersteunen. Wij willen deze uitdaging aangaan met de volgende doelen: 1) meer inzicht verkrijgen in de veerkracht van toekomstige leraren en de strategie├źn die zij gebruiken om hun veerkracht te vergroten; 2) meer inzicht verkrijgen in wat lerarenopleidingen of scholen doen om te helpen bij de ontwikkeling van veerkracht; 3) een blended leermodule ontwikkelen die gericht is op het ontwikkelen van veerkracht en deze implementeren in twee lerarenopleidingsinstituten.

De floreraar

de floreraar zelfst. nm. (m/v) | a resilient (preservice) teacher, who not only bounces back after challenging or adverse situations, but also thrives professionally and personally, resulting in positive self-beliefs, wellbeing and commitment to the profession