Waarom blijven sommige toekomstige leraren in de lerarenopleiding, gaan ze de arbeidsmarkt op en blijven ze in het leraarsberoep, ondanks de hoge werkdruk, de uiteenlopende behoeften van leerlingen waar ze rekening mee moeten houden en de lage status van het lerarenberoep? In onderzoek naar leraren worden zij veerkrachtige leraren genoemd: ze herstellen snel na uitdagende of lastige situaties en bloeien op zowel professioneel als persoonlijk vlak, wat resulteert in positieve gedachten over zichzelf, welbevinden en toewijding aan het lerarenberoep.

In het kader van het NWO-NRO programma PPO Hoger Onderwijs 2018, gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, projectnummer 40.5.18650.036, is een onderzoek uitgevoerd naar de veerkracht van aanstaande leraren en de rol van de lerarenopleidingen in het bevorderen daarvan. Het onderzoek is uitgevoerd binnen een consortium van vier opleidingen (Hogeschool KPZ, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen), en was er op gericht om in kaart te
brengen: a) hoe aanstaande leraren aankijken tegen veerkracht en bronnen en strategie├źn die veerkracht bevorderen, b) wat lerarenopleidingen bij aanvang van het project deden om veerkracht bij aanstaande leraren te bevorderen, en c) hoe blended- learning modules gericht op veerkracht, bronnen en strategie├źn aanstaande leraren en opleiders ondersteunen bij het bevorderen van veerkracht.

Ons onderzoek onderstreept het belang van het actief en proactief werken aan veerkracht van aanstaande leraren. Er komen veel uitdagingen op het pad van aanstaande en beginnende leraren die kunnen leiden tot verminderd welbevinden en uiteindelijk tot uitval uit het beroep. Het proactief bevorderen van hun veerkracht is een manier om aanstaande leraren voor te bereiden om op een goede en gezonde manier met deze uitdagingen om te gaan.

Het project is afgerond in 2023, in het kader van dit project zijn verschillende educatieve materialen ontwikkeld, publicaties geschreven en is een onderzoeksrapport geschreven. Deze zijn beschikbaar via de productenpagina.

De floreraar

de floreraar zelfst. nm. (m/v) | a resilient (preservice) teacher, who not only bounces back after challenging or adverse situations, but also thrives professionally and personally, resulting in positive self-beliefs, wellbeing and commitment to the profession