Veerkracht en welbevinden zijn belangrijk voor leraren in het algemeen en voor aanstaande leraren in het bijzonder. Het is daarom van belang om al tijdens de opleiding aandacht te hebben voor het welbevinden en de veerkracht. Maar hoe zorg je al tijdens de opleiding voor welbevinden en veerkracht? Deze vraag werd nog relevanter ten tijde van de COVID-19 pandemie, en was aanleiding voor het MinOCW om te investeren in initiatieven om het welbevinden van studenten te versterken. In ons onderzoek brengen we binnen een consortium van 9 lerarenopleidingen de initiatieven (en de mogelijke effecten ervan) in kaart vanuit theorie, beleid en praktijk.