De vier deelprojecten zijn:

“Life is tough but so are you”. Het bevorderen van mentale veerkracht van studenten aan de lerarenopleiding. (NRO, looptijd 2019-2023)

Succesvol promoveren. (In opdracht van Groningen Graduate School, looptijd 2017-2021)

Enhancing university students’ resilience. (RUG, looptijd 2019-2022)

Promoting wellbeing of academic staff and students within academia.