Vragenlijstafname mei-juni 2020

De thema’s welbevinden en weerbaarheid van studenten staan centraal in de belangstelling, ook in de lerarenopleidingen. Hoewel het belang van weerbaarheid is aangetoond, is er nog weinig bekend over hoe dit tijdens de opleiding bevorderd kan worden. Het doel van dit onderzoek is daarom om meer inzicht te krijgen in de weerbaarheid van studenten aan de lerarenopleiding. Daarnaast willen we weten hoe we studenten kunnen helpen hun weerbaarheid te verhogen.  

We hopen dat je de tijd wilt nemen om deze vragenlijst in te vullen. Naast enkele gegevens over bijvoorbeeld je opleiding en je stage, komen onder andere onderwerpen zoals het welbevinden, weerbaarheid en strategieën om je weerbaarheid te verhogen aan de orde.  

De vragenlijst bevat vooral meerkeuzevragen waarin jouw oordeel wordt gevraagd over stellingen; het invullen zal ongeveer 15-20 minuten in beslag nemen. Je antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan een derde partij doorgegeven worden en alles wordt anoniem verwerkt. 

Je hoeft de vragenlijst niet in een keer in te vullen, je kunt hem sluiten en d.m.v. de link op hetzelfde apparaat later weer opnieuw opstarten. Voor de meest optimale weergave raden we aan om de vragenlijst op je desktop of laptop in te vullen. 

De eerste pagina start met een informed consent, waarin we jouw toestemming vragen om de gegevens voor ons onderzoek te mogen gebruiken. 

Klik hier om de vragenlijst te starten. 

Bij voorbaat dank voor je deelname.

Dr. Marjon Fokkens-Bruinsma (marjon.bruinsma@rug.nl) (projectleider)

Dr. Els van Rooij